+386 3 42 67 137

pon - pet od 8:00 do 14:00

Skupaj: 0,00 € Artikli: 0 Na blagajno

POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI AURODENT

 

1. SPLOŠNI POGOJI

S to spletno stranjo upravlja podjetje Zlatarna Celje d.o.o. (v nadaljevanju Zlatarna Celje). Vsebine, objavljene na spletnih straneh: www.aurodent.si, so last Zlatarne Celje d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje, Slovenija in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.
Splošni pogoji Zlatarne Celje d.o.o. so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.Splošni pogoji poslovanja obravnavajo delovanje Zlatarne Celje d.o.o. in pravice uporabnika ter poslovni odnos med ponudnikom in kupcem.

 

1.1 DOSTOPNOST INFORMACIJ

Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:

a) identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
• b) kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
• c) bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in garancijami),
• d) dostopnost artiklov (vsak artikel ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
• e) pogoje dostave artiklov ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
• f) vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza,
• g) način plačila in dostave,
• h) časovno veljavnost ponudbe,
• i) rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca odstop od pogodbe,
• j) pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Prav tako si Zlatarna Celje d.o.o. pridržuje pravico do sprememb vsebin brez predhodnega obvestila. Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.


Podatki o podjetju:
Zlatarna Celje, d.o.o., 
Kersnikova 19, 3000 Celje,
e-naslov: zc@zlatarnacelje.si,
Matična št.: 5048192
ID za DDV: SI23281715
Okrožno sodišče Celje št. vpisa: 10183900

 

1.2 PRIDRŽKI

Zlatarna Celje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne posledice pri uporabi navedene spletne strani in vanjo vključenih vsebin. Podjetje tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani. Zlatarna Celje d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani, in toplo priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. Zlatarna Celje d.o.o. ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Niti Zlatarna Celje d.o.o. niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Pridružujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.Obiskovalci lahko vsebine spletnih strani Zlatarne Celje uporabljajo izključno v osebne in nekomercialne namene. Vsebine so avtorsko zaščitene. Kakršnakoli druga uporaba, kopiranje, objava in distribucija spletnih vsebin ali njihovih posameznih delov je brez dovoljenja Zlatarne Celje prepovedana.S potrditvijo nakupa v spletni trgovini Zlatarna Celje, d.o.o. potrjujete, da se strinjate glede naslednjih dejstev:
- da ste stari vsaj 18 let;
- da ste prebrali splošne pogoje, splošne pogoje uporabe same spletne strani, kakor tudi pogoje obiskovanja in obseg poslovanja spletne trgovine, katere lastnik je družba Zlatarna Celje d.o.o.. ter da ste razumeli vsebino norm;
- da je vaš položaj v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravno zaščiten, in sicer kongentne norme določajo visoko stopnjo uniformiranosti poslovanja spletne trgovine po sebi, obenem pa ponudniku storitev preprečujejo arbitrarnost ter neustrezno omejevanje s pravili splošnih pogojev, ki ne bi izražala naše spoštovanje do vaše osebnosti;
- da žal ne morete postavljati svojih pogojev ob podajanju naročila ali ob sami izvedbi storitve, saj so ti najustreznejši iz vidika poslovanja Zlatarne Celje d.o.o., zlasti pa zagotavljajo najvišjo stopnjo varnosti;
- da ste podali resnične nujne podatke, s katerimi nam omogočate pravilno izvedbo naročila in dostavo na željeni naslov, saj v nasprotnem primeru povzročate nepotrebno tveganje nepravilne izvedbe storitve ter s tem prevzemate breme odgovornosti za pravilno izpolnitev, v primeru zlorabe pa si pridržujemo izrecno pravico do tožbe, saj zgolj možnost ogroženosti ter neupravičena izpostavljenost naše spletne trgovine jemljemo zelo resno in štejemo za hujši poseg v naše pravice;
- da ste zlasti pozorno prebrali vse pogoje nakupa ter dostave artiklov, ter se izrecno strinjate, da za posledice zaradi morebitne nepravilnosti in netočnosti navajanih informacij, ki so splošno preverljive, izvajalec storitve ne odgovarja, naročnik pa je v skladu s poslovnimi običaji dolžan na le-te ustrezno in nemudoma opozoriti;
- da so podatki, ki se zahtevajo za opravilo storitve, podvrženi Zakonu o varovanju osebnih podatkov, pri čemer se s prostovoljno podajo svojih osebnih podatkov izrecno strinjate z njihovim podajanjem in potrjujete, da ste seznanjeni z namenom zbiranja teh podatkov (zgolj za potrebe sprovedbe naročila in podajo odgovora kot storitve).
- naročilo se šteje za sprejeto, ko ga sprejme izvajalec, in pomeni hkrati sklenitev prodajne pogodbe;
- vse objavljene cene storitev veljajo do preklica, in se potem, ko je naročilo sprejeto, ne spreminjajo več;
- prevzetje pošiljke je pravilno izvedeno v vsakem primeru, ko jo sprejme oseba na naslovu, ki je naveden kot kraj prevzetja;
- naročnik se izrecno strinja, da izvajalec ne odgovarja za storitve dostave ter tretjih oseb, v kolikor na poziv naročnika nemudoma slednjemu posreduje celotno pravilno urejeno dokumentacijo v zvezi z naročilom ter zlasti potrdilom o pravilni odpremi pošiljke. V nobenem primeru škoda nastala naročniku ne more preseči vrednosti naročila, ki ga je naročnik plačal izvajalcu;
- vsi osebni podatki, ki so potrebni za pravilno izpolnitev naročila, bodo skrbno varovani, zlasti pa ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v natančno zakonsko določenih primerih. Glede na vsebino ter časovno trajanje posamezne storitve, bomo vaše podatke hranili izključno do trenutka izteka ugovorov v zvezi z varovanjem potrošnikovih pravic, ter po tem času izključno v primerih, ko boste podali soglasje za vašo vključitev v naš sistem elektronskega pošiljanja obvestil o novostih ter v tej zvezi zbiranjem podatkov;
- zaposleni in zunanji sodelavci spletne trgovine, ki v zvezi z izvajanjem storitev spletne trgovine obdelujejo in uporabljajo osebne podatke v okviru svojih izrecnih pristojnosti in pooblastil, ki so jih pridobili na podlagi vašega izrecnega soglasja, ki je hkrati tudi razviden pravni okvir možnosti uporabe osebnih podatkov, se zavezujejo, da bodo vaše omejitve polja zasebnosti absolutno spoštovali, pri čemer bomo o vsakem neavtoriziranem oziroma nedopustnem posegu v polje vaše zasebnosti, izdali ustrezno obvestilo;
- splošni pogoji poslovanja so sestavljeni v skladu s slovensko zakonodajo in mednarodnimi uredbami ter direktivami, zato vse, kar posebej ne urejamo v teh splošnih pogojih poslovanja, za nas predstavlja zavezujoče pravo, ki ga stranki razlagata in uporabljata v skladu z običaji in navadami kraja sedeža izvajalca storitve;
- v primeru sporov iz predmetnih pogojev prodaje in poslovanja spletne trgovine bomo vaš ugovor presojali objektivno, ter pošteno, upoštevaje ocenili ugovorne razloge, pri čemer bomo v primeru, da ne bi dosegli soglasje o ugovoru, vsa stališča ter poslovno dokumentacijo glede opravljene storitve, v razrešitev spora predložili Stalni arbitraži pri Gospodarski zbornici Slovenija, ki bo določila tip postopka ter obe stranki obvestila o postopku ter odločala v skladu s svojimi pravili;
- spori, ki izvirajo iz naročila storitev spletne trgovine bodo presojani po slovenskem pravu, ne glede na vašo rezidenco oziroma kraj dostave. Ustaljena sodna pristojnost sodišča, po sedežu izvajalca storitve, se uveljavi razen v primeru, da boste že ob naročilu izjavili, da postopku izvensodne rešitve spora nasprotujete. 

 


2. SPLOŠNI POGOJI SPLETNE TRGOVINE

2.1 SPLETNA TRGOVINA

Spletna trgovina www.aurodent.si je spletna trgovina podjetja Zlatarna Celje d.o.o.. Pri nas lahko kupujete izdelke lastne proizvodnje podjetja, to je dentalne zlitine iz plemenitih in neplemenitih kovin ter potrošne materiale za zobotehniko. Prav tako je v spletni trgovini možen nakup medicinskih pripomočkov s področja stomatologije in zobne tehnike priznanih proizvajalcev, kot so Dental Union – Omnident, 3M, DFS, GC, Ivoclar Vivadent, HLW, Carl Martin, Maillefer, Dentsplay, Vita, Bego, Edenta, VDW, Heraus Kulzer, …
Poleg nakupovanja preko veleprodaje programa Aurodent lahko zdaj kupujete tudi v spletni trgovini. Zlatarna Celje d.o.o. si pridržuje pravico sprememb prodajnega asortimana v spletni trgovini brez predhodne najave.

Zlatarna Celje d.o.o. si prizadeva na svojih spletnih straneh zagotavljati točnost in ažurnost podatkov z vso skrbnostjo.
Podjetje Zlatarna Celje d.o.o. se ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh spletne trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala. Pridružujemo si pravico do spremembe tehničnih opisov in konfiguracij brez predhodnega obvestila. Slike proizvodov so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno dejanskega stanja v celoti (kot je recimo dejanska velikost proizvoda).

 

2.2 CENE

Vse cene objavljene v spletni trgovini so brez DDV in so izražene v EUR. Le ta znaša 22% ali 9,5%, odvisno od davčne stopnje, v katero se uvršča posamezen artikel. Cena z DDV se izpiše ob oddaji artikla v košarico kupca.Za kupce iz držav Evropske unije cene vključujejo davek na dodano vrednost (DDV). Za kupce iz držav, ki niso članice Evropske unije, se davek na dodano vrednost (DDV) ne obračuna, so pa ti kupci dolžni poravnati vse stroške, povezane z uvoznim carinjenjem blaga, vključno z vsemi uvoznimi dajatvami, skladno z veljavno zakonodajo države uvoza, o čemer so izrecno opozorjeni pri nakupu. Ponudba velja do razprodaje zalog. Pri nakupu veljajo cene in popusti v trenutku potrditve naročila. Cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. V primeru, da je navedena prodajna cena nižja od dejanske cene izdelka, mora Zlatarna Celje d.o.o. nemudoma obvestiti stranko o tem in ji ponuditi novo ceno. Stranka lahko sprejme novo ponujeno ceno, ali pa prekliče naročilo.
Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba Zlatarne Celje d.o.o. ažurira in spreminja pogosto in hitro. Cene so predstavljene kot Redne cene in Spletne cene. Redne cene so cene, ki jih sam oblikuje ponudnik. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko spleta.
Pri vsakem nakupu v spletni trgovini se obračuna spletni popust. Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini Zlatarne Celje in se lahko razlikujejo od cen na ostalih prodajnih mestih Zlatarne Celje. Objavljene cene ne vključujejo stroškov dostave oziroma pošiljanja. Vse posebne oziroma akcijske ponudbe objavljene na spletni strani veljajo v roku svoje omejitve oz. do razprodaje zalog v tem obdobju. Pridržujemo si pravico do napak pri navajanju podatkov in do sprememb cen brez predhodnega obvestila.

DODATNA BONUSNA PONUDBA 
Bonus točke lahko zbirate pri vseh artiklih, ki imajo to možnost (zelen kvadratek). Bonus lahko izkoristite pri naslednjem nakupu. Izkoristite lahko le celoten znesek zbranih bonus točk.
V kolikor produkt ne vsebuje bonus točk potem izgleda zapis na sledeč način - BONUS TOČKE: 0
Če produkt vsebuje bonus točke, le-te pridobite z nakupom tega izdelka! Ob prejemu naročenega paketa pa se Vam te bonus točke tudi aktivirajo, Vi pa jih ob naslednjem nakupu lahko izkoristite.
V kolikor seveda paket/naročene izdelke ne prevzamete, se vaše naročilo stornira in točke razveljavijo - ob enem pa se ukine tudi možnost plačila po povzetju

Pozor: 10 bonus točk = 1 € oziroma 1 bonus točka = 0,1 € 

V kolikor seveda paket/naročene izdelke ne prevzamete, se vaše naročilo stornira in točke razveljavijo - ob enem pa se ukine tudi možnost plačila po povzetju. 
Velja sledeče:
10 bonus točk = 1 € oziroma
1 bonus točka = 0,1 €

Opozorilo:
Bonus točke v naročilu, kjer jih izkoristite, znižajo vrednost končnega zneska naročila proporcionalno številu zbranih bonus točk!
V tem naročilu ob enem ni možno pridobiti novih bonusnih točk, ki jih morebitni naročeni artikli vsebujejo! Pri koriščenju bonus točk zato predlagamo nakup artiklov, ki bonus točk ne vsebujejo!

 

2.3 ZAŠČITA ZASEBNOSTI

V Zlatarni Celje d.o.o. so vaši osebni podatki varni pred tretjimi strankami in bodo uporabljeni le za storitve s strani Zlatarna Celje d.o.o. (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo. Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

 

2.4 VRAČILO BLAGA IN REKLAMACIJE

Kupoprodajna pogodba med podjetjem Zlatarna Celje d.o.o. in kupcem je sklenjena v trenutku, ko potrdimo naročilo (prejeli boste elektronsko sporočilo o statusu). Pogodba o nakupu je v tiskani obliki shranjena na sedežu podjetja Zlatarna Celje, kupec lahko dostopa do nje preko potrditvenega maila, ki ga je prejel ob oddaji naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksni in veljajo za oba udeleženca.Blago je možno plačati kot je opisano v točki 2.5. Splošnih pogojev spletne trgovine.

Garantirano zadovoljstvo:
Ob nakupu kateregakoli proizvoda kupljenega v spletni trgovini prejmete potrdilo o nakupu. Pri nakupu dentalnih zlitin iz plemenitih kovin prejmete Navodila za delo in certifikat s vpisano šaržno številko.  Pri nakupu zlatih dentalnih zlitin, to je zlitin, katerih stopnja čistine zlata je enaka ali višja od 333, kupec prejeme tudi Potrdilo o skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi. 

Vračilo blaga:
Blago lahko reklamirate, če blago nima lastnosti, ki smo jih izrecno obljubili, če so bili poslani napačni izdelki, v napačni količini, barvi ali če kako drugače odstopajo od vašega naročila. Zaradi napake Zlatarna Celje d.o.o. pri izdaji blaga napačno blago zamenja brez dodatnih stroškov za vas. Kot kupcu vam pripada pravica, da nam v roku tridesetih (30) dni od prevzema blaga sporočite na elektronski naslov aurodent@zlatarnacelje.si, da odstopate od pogodbe ne da bi vam bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Kupcu, ki je odstopil od pogodbe, vrnemo vsa opravljena plačila razen stroška poštnine pošiljke. Vrnjeni izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni embalaži. Priloženo mora biti tudi original potrdilo o nakupu in/ali Navodila za delo, certifikat ter račun. Nikar ne pošiljajte v običajni kuverti, saj se izdelek med pošiljko lahko poškoduje in reklamacija ali zamenjava izdelka ne bo upoštevana. Edini strošek, ki vas bremeni kot kupca v zvezi z odstopom je neposreden strošek vračila blaga - poštnina. Pri tem je potrebno upoštevati, da je vračilo blaga potrebno opremiti z oznako vrednostno. Blago morate vrniti na naslov podjetja Zlatarna Celje d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje s pripisom "Spletna prodaja Aurodent", ali predati blago na sedežu družbe, v veleprodaji Aurodenta z izpolnjenim reklamacijskim zapisnikom.  Podjetje Zlatarna Celje d.o.o. si pridržuje pravico do preklica naročila v primeru, da zahtevanega izdelka ni na zalogi.

 

2.5 NAČINI PLAČILA V SPLETNI TRGOVINI AURODENT ZLATARNA CELJE d.o.o.

Kupci spletne trgovine imajo na voljo različne načine plačila:
- z gotovino ob prevzemu v Sloveniji  (kupnino plača kupec poštnemu uslužbencu, ob prevzemu blaga velja spletna cena),
- ob predhodnem spletnem naročilu, z nakazilom na račun Zlatarne Celje d.o.o. (po ponudbi/predračunu – velja spletna cena). Pri plačilu po predračunu na pravilno vpisan mail tekom nakupa prejmete v svoj elektronski pošni nabiralnik predračun. Položnico lahko plačate preko spletnega bančništva, na banki ali na pošti. Metoda plačila preko spletnih bank je med vsemi načini plačil zagotovo najhitrejša in najvarnejša in je zato tudi najbolj zaželena. S plačilom počakajte, da vaše naročilo preide v stanje "V obdelavi". Po opravljenem plačilu lahko pošljete potrdilo o plačilu. Tako omogočite hitrejšo obravnavo vašega naročila.
- z odlogom plačila po veljavni pogodbi (velja za pravne osebe),
- Pay Pal, možno samo za države članice EU,
- možnost plačila s kreditno kartico preko Paypal računa za države članice EU (za neregistrirane uporabnike Paypala).

Celotna kupnina in stroški dostave so navedeni na računu.Do plačila celotne kupnine ostanejo izbrani artikli last Zlatarne Celje d.o.o..

 

2.6 PAKIRANJE IN DOSTAVA

V spletni trgovini lahko izberete kam se naj pošiljka dostavi – na naslov plačnika ali pa vpišete drug naslov. Da bi naročene artikle dostavili hitro, bomo vedno izbrali najbolj optimalno pot. To je paketna dostava Pošte Slovenije po Sloveniji ali pa distribucija preko podjetja GLS ali UPS za tujino.
Blago, naročeno v spletni trgovini pri podjetju Zlatarna Celje d.o.o., gre na pot v najkrajšem možnem času. Za vsa naročila do 14. ure, se bomo potrudili, da bodo odpremljena še isti dan (pod pogojem, da je blago na zalogi).
Dobavni rok za izdelke, ki niso na zalogi je do 30 dni. Naročila oddana v soboto, nedeljo in v času praznikov, so odpremljena prvi naslednji delovni dan. 
V primeru, da zaloga poide ali izdelka ni na zalogi, vas bomo o tem nemudoma obvestili ali vam sporočili dobavni rok za naročene artikle. Za hitrejšo dostavo ali dostavo izven države Slovenije se je potrebno dogovoriti po telefonu oziroma elektronski pošti.
Vkolikor vrednost naročila presega 50 EUR, vam dostavo podarimo. Navedeno ne velja za dostavo aparatov  ter artikle, s težo nad 2 kg , kot so npr. mavci in peski. Strošek dostave je obračunan pred zaključkom naročila. Za hitrejšo dostavo ali dostavo izven države Slovenije se je potrebno dogovoriti po telefonu oziroma elektronski pošti. Dostava izdelkov se izvaja s storitvami Pošte Slovenije. Dostava se vrši večinoma naslednji delovni dan od dneva odpreme, vendar najkasneje v roku treh delovnih dni. Naročila, ki jih dobimo v soboto, nedeljo ali v času praznikov, so odpremljena prvi naslednji delovni dan. Dostava se vrši v dopoldanskem času, zato je priporočljivo, da navedete naslov za dostavo, kjer boste dosegljivi v dopoldanskih urah. V nobenem primeru trgovec ni odgovoren za prekoračen rok dostave. Dostava se izvrši na naslov, ki ste ga navedli ob prijavi ali naročilu. Če dostava ni uspešna, oziroma če ste ob času dostave odsotni, vam dostavna služba pusti obvestilo, vi pa jih lahko pozneje pokličete in se dogovorite za dostavo ali pa paket prevzamete v vaši najbližji poslovalnici Pošte Slovenije. 
Naročene izdelke lahko po predhodnem dogovoru osebno prevzamete tudi v naših poslovalnicah:• sedežu podjetja: Zlatarna Celje d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje. V primeru prevzema na sedežu podjetja vam ne zaračunamo stroškov dostave. • prodajalni Aurodent na Resljevi 20, 1000 Ljubljana. V primeru osebnega prevzema plačate predhodno s položnico (po predračunu) preko vašega internetnega bančništva oziroma lahko tudi na banki oziroma pošti. Za pravne osebe je v tem primeru možen odlog plačila po pogodbi. 

 

2.7 STROŠKI IN ZAVAROVANJE POŠILJANJA

Pošta Slovenije zaračuna stroške pošiljanja po trenutno veljavnem ceniku. Strošek dostave je obračunan pred zaključkom naročila, tako da po opravljenem plačilu nimate več nobenih dodatnih stroškov. Cena dostave velja za področje celotne Slovenije.
GLS in UPS zaračunata stroške pošiljanja v tujino po trenutno veljavnem ceniku. Strošek dostave se prišteje nakupni ceni izbranega proizvoda in je naveden na računu. Strošek dostave je obračunan pred zaključkom naročila, tako da po opravljenem plačilu nimate več nobenih dodatnih stroškov.Zlatarna Celje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljalca.Cenik dostave lahko Zlatarna Celje d.o.o. kadarkoli spremeni. Prav tako lahko Zlatarna Celje d.o.o. izbere drugo dostavno službo, če bo s tem naročilo učinkoviteje izvedeno. 

Zavarovanje pošiljke:
Podjetje Zlatarna Celje d.o.o. ne prevzema odgovornosti za izgubo pošiljke ali njeno poškodovanje med transportom. Prav tako ne prevzamemo odgovornosti za izgubo ali poškodovanje proizvoda med vračilom izdelka po pošti.

© Zlatarna Celje 2013 - 2024 

Pogoji uporabe |  Pravilnik o varovanju zasebnosti |  Piškotki